W 2015 roku firma UNILLOY otrzymała najwyższą nagrodę „Best of the Best” w kategorii wzornictwa w konkursie „Red Dot Design Award”. Jest to światowa i prestiżowa nagroda za wzornictwo a głównym jej sponsorem jest Nordlein Westfalen Design Center w Niemczech. 

 

Pod uwagę było branych dziewięć kryteriów, takich jak innowacyjność, funkcjonalność, jakość, ergonomia, zrównoważony rozwój i symbolika. Nagrodę „RedDot” przyznaje się najwybitniejszym pracom spełniającym wszystkie kryteria i wyróżniającym się na tle innych produktów . W 2015 r. wyróżnionych zostało 81 z 4 928 wniosków z 56 krajów zostały one wybrane jako „Najlepsze z najlepszych”.